Det finns flera tjänster på nätet som samlar in offerter och ger kunderna möjlighet att ställa flera företag mot varandra utan att behöva kontakta varje företag. Är det en smidig tjänst eller något man inte bör lita på? Ska källaren byggas om, en badrumsrenovering ske eller köket totalrenoveras? Då handlar det om en relativt stor investering som behöver ske vilket i sin tur kräver att offerter jämförs från flera företag. Bara genom att ställa ett par hantverkare mot varandra kan en badrumsrenovering bli 10 – 20 000 kr billigare. En väg att snabbt få in dessa är att använda en tjänst på nätet som samlar och presenterar offerter.

Så fungerar det vid renovering

En person vill ha hjälp med en badrumsrenovering i Uddevalla. Valet finns nu att antingen kontakta fem olika hantverkare i Uddevalla eller gå via en offerttjänst. I detta fall väljs offertjänsten. Personen fyller i uppgifter kring denna badrumsrenovering gällande storlek på badrummet, om kakel eller matta önskas och när det önskas bli utfört. Nu kommer de företag som samarbetar med denna tjänst få förfrågan. De skickar en offert, alternativt kontaktar personen för ytterligare information, vilken alltså innebär att flera offerter kommer inom någon dag. Fördelen hittas alltså i att man själv inte behöver leta upp flera företag i Uddevalla och kontakta dem utan kan förlita sig på att offertjänsten har dessa kontakter.

Är det säkert vid badrumsrenovering i Uddevalla?

Det kostar inget att använda dessa tjänster vilket därmed betyder att det är säkert. Något avtal skrivs inte med offertföretaget utan istället med den snickare som sedan utför badrumsrenoveringen. Det finns inte heller något krav på att ett avtal måste skrivas med någon av dessa hantverkare. Man kan exempelvis begära offert bara för att se ungefär vad en badrumsrenovering eller en köksrenovering skulle kosta.

Är det bästa vägen?

Det finns egentligen inte någon skillnad mellan att använda offerttjänst mot att kontakta företagen ”ett och ett”. Detta utifrån vilken offert som ges. Däremot är det smidigare med tjänsten eftersom bara en tjänsteförfrågan behöver skickas in. Men det ena behöver självklart inte utesluta det andra. I exemplet ovan kanske tre offerter ges. Men det finns självklart fler än tre företag i Uddevalla som erbjuder badrumsrenoveringar. Man kan alltså inte utgå från att offertjänsten innefattar samtliga företag i en stad. Det finns exempel från Stockholm där en sådan tjänst presenterar offerter från 5 – 8 företag. Men här finns minst 50 företag inom branschen. Du kan därmed behöva komplettera jämförelsen med egna kontakter med ytterligare företag.