Vad, varför, när? Svar om stambyten

Det finns flera stora fastighetsbolag i Stockholm som har information kring stambyte på sin webbplats. Detta framförallt för att informera för sina hyresgäster vad detta är och vad det kommer innebära för dem när stambytet behöver ske. För frågan är inte om utan när det behöver ske. Ett alternativ kan däremot vara relining. Men inte vid alla tillfällen.

Vad kostar det?

HSB i Stockholm anger att ett stambyte kostar ungefär 300 000 kr per lägenhet, att stambyte i Stockholm troligtvis hamnar högre upp på skalan får man räkna med . De vänder sig i detta fall till bostadsrätter där ett stambyte innebär ett stort projekt för den styrelse som håller i föreningen. Ofta finns inte kunskapen om hur processen bör löpa och i detta fall erbjuder flera företag en komplett helhetslösning där man hjälper till med allt från projektering till att utvärdera och följa upp. Men detta skapar självklart även extrakostnader.

Hur ofta behöver det ske?

Om ett stambyte genomförs exakt efter gällande regler bör detta hålla i närmare 60 år. Men det betyder inte att samtliga renoveringar kommer att ske efter denna tid. Det finns stamruster som behövt genomföras redan efter 20 – 30 år. Det är ofta äldre byggnader där kvalitén på stammarna inte håller samma kvalité som idag.

Vad är tidsaspekten?

Det beror bland annat på hur många lägenheter bostadsrätten innefattar. HSB Stockholm anger att en bostadsrätt på 100 lägenheter bör räkna med en projekttid på två år. Första året handlar det främst om att planera projektet samt ta de behövliga besluten som krävs inom föreningen.

Styrelsen tar i detta fram beslutsunderlag som ett första steg. Oftast tas konsulter in som kan avgöra vilken sorts stamrust som behöver genomföras samt gör en detaljerad plan som ligger till grund för de offerter som sedan kan beställas.

Att som styrelse genomföra detta själv är extremt svårt om inte rätt kompetens finns. Detta just eftersom stamrust är så stor att de företag som utför dessa behöver en detaljerad plan för att kunna ge en tydlig offert.

Blir det billigare med relining?

Ja, det blir billigare men det är två olika slags renoveringar som passar vid olika behov. Till viss del kan relining ersätta stambyte men det gäller inte vid alla unika tillfällen. När konsulter undersöker stammarna kan de tydligt säga vilka arbetsmetoder som kan användas och därmed vad detta skulle innebära för de som bor i lägenheterna.