För att avgöra om relining är bästa renoveringsalternativet, eller inte, bör en förstudie ske med kameror. Om det avgörs vara bäst alternativ bör även besiktning ske under själva arbetet, vilket är bättre än att vänta till efter att hela renoveringen är klar.

Förstudie inför arbetet

Genom att utföra en förstudie av rören är det mycket enkelt för fackmän att avgöra vilken renoveringsmetod som är bäst. För detta arbete kan oberoende parter tas in vilket innebär att de inte tjänar på att ge ett specifikt svar efter besiktningen. Många bostadsrättsföreningar väljer att ta in dessa oberoende parter inför beslut om hur de ska gå vidare vid renoveringen av stammarna. Behöver en totalt stamrust genomföras eller räcker det med en billigare relining.

Granskning och besiktning av relining

När en totalentreprenad utförs vid relining är det viktigt att ställa krav på företaget att korrekt dokumentation genomförs via egenkontroller. Det innebär att nya relinade rör ska filmas och att denna film sedan ska granskas av en oberoende tredjepart. På detta sätt sker en besiktning av arbetet för att säkerställa sig om att allt håller högsta kvalité. Denna besiktning ska då ske enligt T25:2012. Granskningen resulterar en granskningsrapport där det framgår vad som inspekterats och vilka avvikelser som iakttagits och därmed vilka åtgärder som behöver ske. Detta sker alltså på samma sätt som att en oberoende besiktningsman kan kontrollera en takläggning eller en badrumsrenovering efter att detta har utförts. Ett sätt att inte enbart förlita sig på byggföretaget utan även en tredjepartsgranskning.

Kom ihåg att:

  • Välj BRIF godkänd besiktningsman
  • Ska ni eller företag inom branschen upphandla och projektleda?
  • Kontrollera referenser på företag som anlitas
  • Välj företag som har helhetslösningar så slipper flera olika företag samordnas

Besiktning under arbetets gång

Det finns inget krav på att granskning av reling måste ske under arbetets gång. En del företag anser att renoveringen ska vara klar först och att besiktning sedan genomförs. Andra prioriterar att besikta under arbetet eftersom de då kan hitta felaktigheter tidigt och att byggföretaget därmed enkelt att kan åtgärda dessa. På detta sätt blir det även mest kostnadseffektivt då inspektionerna sker löpande i samarbete med det byggföretag som utför renoveringen. Eventuella åtgärder behöver inte innebära stora ingrepp om de upptäcks tidigt.