Eld & Ventilation sammanfattar några viktiga aspekter av att äga hus. Om inte sotning, imkanaler och ventilation fungerar kan man snabbt få stora problem med fastigheten. Det finns en rad företag som jobbar med eld & ventilation på diverse sätt. För information kan man även besöka sidor som denna vilket primärt fokuserar på eld & ventilation som inriktning.

Rengöring av imkanaler

Det finns ingen lag som anger att rengöring av imkanaler måste ske med ett visst intervall. Sedan senaste lagändringen, 2004, är det fastighetsägarens ansvar att se över imkanalerna och hålla efter dessa. För dig som bor villa innebär det att du själv är ansvarig. Skulle en brand uppstå på grund av beläggningar i imkanalerna kan man alltså inte som fastighetsägaren hävda att man inget visste om att rengöring varit det egna ansvaret. Det finns några orsaker till att just imkanalerna ska hållas efter.

  • Beläggningar kan ge möjlighet till mögeluppkomst
  • Fett och beläggningar ökar brandrisken
  • Vid stora beläggningar kan funktionen minska
  • Matoset dras inte ut i samma utsträckning och ligger kvar i hemmet.

Kontroll av eldstäder

När en eldstad har installerats är det viktigt att de kontrolleras innan man börjar använda dem. Därefter förväntas man göra regelbunden kontroll. Det kan ske varje år eller med några års mellanrum beroende på hur ofta eldstaden förväntas användas under året. Vid kontroller av eldstäder används rökpatroner. Det betyder att en rökpatron läggs in i den öppna spisen varpå man täpper till utloppet för skorstenen. Utifrån hur röken rör sig kan man avgöra om den är korrekt eller om något behöver åtgärdas.

Avloppsrensning

Det finns vissa likheter mellan sotning och att rensa ett avlopp. Till stor del handlar det om att få loss beläggningar på sidan av kanalerna/rören. Steget är alltså inte långt mellan de olika arbetsmomenten. Utöver rensning så kan utförare även kontaktas vid stopp i avloppet. Generellt handlar det om att klumpar av fett, avlagringar eller hår skapats som sakta men säkert vuxit för att skapa stoppet. De tjänster som presenteras ovan är tagna från Sotakuten vilken är en av de webbplatser som Eld & Ventilation använder för att presentera sina tjänster. Vid frågor kring de olika tjänsterna eller mer information kan webbplatsen besökas eller företaget kontaktas.