Generellt innebär det att rören i en byggnad byts ut. Det gäller exempelvis vatten och avloppsrör. Orsaken är att stammarna (i grunden i rörsystemet) blivit gamla och därmed måste bytas ut.

Måste rivningsarbete ske?

Ja, de flesta rörledningar ligger idag bakom väggar alternativt golv. Därmed blir första steget att frilägga dessa innan de nya kan monteras på plats. Det brukar därmed innebära att badrummet inte kan användas.

Kan man bo kvar under renoveringen?

Stambyte kan utföras med ”kvarboende” vilket innebär att lägenheten ”delas av”. En del där arbete pågår och en del där man kan bo. Vid vissa tillfällen där stambyte i Stockholm genomförts har däremot de boende varit tvungna att flytta. Detta i bostadsområden där det är många ettor eller där flera personer delat samma lägenhet. För under stamrenoveringen blir det ju betydligt mindre lägenhetsyta att vara på.

Hur mycket kommer det låta?

Ordinarie arbetstider är 7 – 16. Under denna tid får man räkna med att det borras, bilas och byggs. Att vara hemma dessa tider kan upplevas mycket jobbigt då ljudnivån kan bli mycket hög. Många väljer därför att hålla sig hemifrån de timmar som arbetet utförs. Prata med hantverkarna om vilka tider de kommer att jobba. De kan däremot inte ta hänsyn till om du behöver sova eller ha det tyst omkring dig.

Vem är ansvar för stamrenoveringen?

Det är fastighetsägaren som är ansvarig för denna renoveringen. Är du hyresgäst är det alltså de som lägenheten hyrs av medan det för bostadsrätt är styrelsen som beställer stamrenoveringen. Bor du i villa är du själv ansvarig för att renovera och hålla efter ledningarna.

Var kan jag läsa mer?

De flesta företag kan hittas på Google och via deras hemsidor presenteras information kring vad som stamrenovering innebär och vad du kan förvänta dig. Sök på ”stambyte” i Stockholm, Jönköping eller Kiruna och få på detta sätt fram lokal information kring de företag som utför dessa renoveringar i din närhet. De kan även komma ut till styrelsen i en bostadsrättsförening för att berätta om hur det sker. Frågorna som nämns ovan hittades under FAQ hos ett större bolag som genomför stambyte i Stockholm. Frågorna som valts är däremot generella och inte knutna till just detta företag.