TIB är tak- och tätskiktsentreprenörernas branschorganisation vilka även har en auktorisation för sina medlemmar. Som konsument kan man därmed använda organisationens hemsida för att hitta takläggare som är auktoriserade. Ett enkelt sätt att öka säkerheten när taket ska renoveras och en takläggare ska anlitas för jobbet. Dessutom ger organisationen värdefull kunskap till sina medlemmar.

För att få auktorisation krävs exempelvis:

  • Att en i ledande ställning i företaget har gått den ledarkurs som TIB erbjuder.
  • Att någon från företaget, med ledande ställning, har gått arbetsledarkursen som de erbjuder.
  • Minst 50% av all personal på företaget ska ha gått teorikursen som vänder sig mot tätskiktsmontörer samt ha bevis på detta. Resterande anställda förväntas ha ”erkänd yrkeserfarenhet”.

Se vidare krav på Tib.se. Här kan man även som takläggare ansöka om auktorisation.

Hitta rätt takläggare i Stockholm

Gå in på Tib.se och klicka på TIB-auktorisation. Härifrån går det att klicka på ”Hitta TIB-auktoriserade företag”. Om du exempelvis söker en takläggare i Stockholm kan du använda rullistan och därmed presentera enbart företag som är belägna i denna stad. Även om det är seriösa företag som presenteras så finns alltid fördel i att be om offert från flera av dessa. Prisbilden kan variera kraftigt utan att kvalitén behöver försämras. På samma sida kan man se var det finns takläggare i Stockholm samt dess adress och uppgifter kring hur de kan kontaktas. På detta sätt blir det ett snabbt sätt att hitta flera seriösa företag på en gång.

Om du anser att företaget misskött sig

Har du anlitat ett företag som är auktoriserade av TIB, och anser att de misskött sig, kan du kontakta TIB och påpeka det. Kansliet finns i Stockholm och kontaktuppgifter hittas på hemsidan.

Mer om TIB

TIB är helt oberoende mot leverantörer, beställare och tjänsteutövare. Organisationens primära syfte är att arbeta för branschens utveckling och hjälpa medlemmarna framåt inom branschen. Detta bland annat inom områden som säkerhet, kvalité och miljö. Önskas mer information om TIB kan en informationsfolder laddas ner på hemsidan. Foldern vänder sig bland annat mot fastighetsägare, försäkringsbolag m.m. Till medlemmarna finns även en tidning från organisationen. Den heter Tak & Tätskikt och kommer ut två gånger per år. År 2019 gavs den ut till i ca 5700 exemplar. Detta främst till takläggare, takfirmor, entreprenörer och leverantörer.