Ett stambyte i Stockholm sker i regel med cirka 30 till 60 års mellanrum. Det är en omfattande renovering som går ut på att byta alla rör och ledningar som för in respektive ut avloppsvatten och tappvatten i fastigheten. Genom att byta stammarna minimerar man risken för att sprickor och andra skador på rören som i sin tur kan resultera i större skador på fastigheten.

Det är alltså ett större renoveringsarbete som utförs när stammarna byts. Om du bor i en större byggnad kan det finnas möjlighet att vara kvar i bostaden under den tid som arbetet pågår. Men om det rör sig om ett mer omfattande arbete i en mindre fastighet kan du tvingas bo någon annanstans medan renoveringen äger rum.

Väldigt vanligt med stambyte i Stockholm

Läckande rör är en av de främsta orsakerna till omfattande skador i bostadsfastigheter. Nästan vartannat stambyte i Stockholm utförs på grund av återkommande läckor i rören. För närvarande är det framför allt fastigheter byggda på 1980- och 1990-talet som står inför storskaliga byten av stammar. Men även äldre fastigheter kan vara i behov av en renovering av rörledningarna beroende på när stammarna senast byttes ut.

I vårt grannland i öst, Finland, räknar man med att uppemot 30 000 stambyten per år kommer att genomföras under 2020-talet. Exakt hur stor motsvarande siffra är vad gäller stambyte i Stockholm är oklart. Helt klart är dock att det är många stammar som kommer att behöva bytas ut i huvudstaden årligen under detta decennium och framåt.

Överväg att skaffa ett tillfälligt boende under renoveringen

Vissa stambyten tar upp till två månader att utföra. Som vi redan har nämnt kan du behöva skaffa en tillfällig tillflyktsort under den tid som arbetet pågår. Detta är något som många väljer att göra även om de potentiellt sett skulle kunna bo kvar i bostaden under renoveringen. Likt fallet är med många andra slags renoveringar är nämligen ljudnivån väldigt hög i samband med ett stambyte.

Du kan därför välja att göra något av följande:

  • Om du har möjlighet att flytta hem till dina föräldrar medan stammarna byts kan det vara ett bra alternativ.
  • Har du råd att bo på hotell i flera veckor i stöten kan det vara ett bra sätt att finna lugn och ro.
  • Du kanske har vänner eller bekanta som har en gäststuga eller liknande där du kan bo tillfälligt?