Bergvärme blir alltmer populärt i Sverige, något som egentligen inte är särskilt konstigt. Vårt land vilar på till största del urberg, vilket är en optimal källa för bergvärme. Trots att installationskostnaden kan vara avskräckande gäller det att komma ihåg att bergvärme är en investering som återbetalar sig inom 10 år. Att du samtidigt gör något gott för miljön är såklart ett stort plus. Men hur fungerar det egentligen och hur installerar man bergvärme?

Så går installationen av bergvärme till

Det första steget i en bergvärmeinstallation startar med att en rigg borrar ett djupt hål i tomten, rakt ner i berget. Hålets djup ligger ofta mellan 100 och 200 meter rakt ner i berggrunden. Den del av det djupa hålet som ligger ovanför berggrunden behöver man fodra, något man gör med sammansvetsade stålrör. Efter att hålet är borrat sänker man ner en så kallad kollektorslang, det är via den man sedan kommer kunna hämta upp bergvärmen.

Slangen man sänker ner kommer fyllas med en cirkulerande vätska som i sin tur värms upp av bergvärmen. Vätskan pumpas sedan upp från hålet igen och in i huset där den värmer upp. Detta innebär såklart att man även behöver gräva upp kanaler i gräsmattan där själva slangarna kommer föras in till huset. När arbetet på utsidan är färdigt är det dags att demontera det gamla energisystemet. Man installerar sedan bergvärmepumpen, något en elmontör gör. När värmepumpen är på plats kan man dra in borrhålsrören till värmepumpen. Efter att installationen är klar kan man ibland behöva tilläggsfylla brinevätska som kan kör runt i rörsystemet under ett par timmar. Detta gör man för att ta bort eventuell luft. Efter installationen är avslutat får husägaren en tydlig genomgång av värmepumpen.

Många fördelar med bergvärme

Trots en hög investeringskostnad gäller det ändå att förstå de otroligt många fördelarna med att välja bergvärme, dessa är exempelvis:

  1. Värmekällan är miljövänlig och förnyelsebar
  2. Effekten är väldigt konstant vilket gör det enkelt att förutse vad kostnaderna blir.
  3. Du kan använda dig av ROT-avdraget vid installation av bergvärme.
  4. Du återfår nästan alltid din investeringskostnad, ofta inom 10 år.

Några saker som är bra att känna till om bergvärme är att själva värmepumpen drivs av el, med andra ord kan uppvärmningen försvinna vid ett eventuellt elavbrott. Det är framförallt hus med ett vattenvärmesystem som tjänar på att installera bergvärme.