Ett tak är en utmärkt plats för att placera solceller. De flesta som installerar solceller i Sverige gör det i storleken trettio till sextio kvadratmeter. Detta kan flera tusen kilowattimmar om året i energi.

På ditt villatak finns massor av outnyttjat utrymme. Solceller för tak är ett bra sätt att producera energi. Solceller som sätts på ett tak kan producera uppemot 5000 kilowattimmar per år. Detta exempel utgår från solceller på en yta av trettio kvadratmeter i sydläge. En solpanels standardmått är 1,7 gånger 1 meter. Om ditt tak är ojämnt med till exempel takfönster eller utbyggnader så kan det ibland vara lite av ett pussel för att få ihop det. Takets storlek och utseende är oftast det som begränsar hur mycket solceller du kan installera. Andra begränsningar är pengar, solceller kostar en del att köpa in och installera, samt hur mycket energi du gör av med. Det är ofta onödigt att producera mer energi än du använder på ett år eftersom man inte får skattereduktion för det som överskrider ens årsförbrukning.

Solceller på taket

Det vanligaste är att installera solceller på ett tak som täcker mellan 30-60 kvadratmeter. Detta innebär en solcellsanläggning på mellan 5 kW till 10 kW. Det kostar omkring 100 000 att installera en solcellsanläggning på 5kW. Detta är ju såklart en betydande kostnad. Om du använder ROT-avdraget så kan du få ner kostnaden med omkring nio procent, om du får investeringsstöd så blir kostnaden omkring tjugo procent lägre. Faktorer som gör att kostnaden ökar är bland annat om taket är oregelbundet så att installationen försvåras eller om transportkostnaderna blir stora. Beroende på vad slutnotan för solceller till ditt tak hamnar på så kan du räkna på hur lång tid det tar innan du har fått igen de kostnader du lagt ner. Här kommer ett exempel. Du investerar i solceller för ditt tak på 10 kW. Det kostar dig 155 000 efter att du använt ROT-avdrag. Dina solceller producerar ungefär 9500 kilowattimmar per år. Det betyder att du spar omkring 11 000 kronor i årliga kostnader för el samt den överskottsel som du ”säljer”. Detta betyder att du har sparat igen din investering i solceller på ungefär 14 år. Här kan ni läsa om teknik i framkant när det rör solceller.