När man klipper ner gräs och sly i anslutning till vägnätet finns det en rad orsaker till att uppgiften har en så hög prioritet som den har. Rör det sig om större vägar med ett högt tempo, kan sly innebära en stor riskfaktor. Dels är det en fråga om att man inte får samma överblick som förare. I synnerhet kan vegetation i samband med påfarter eller kurvur äventyra de som kör på vägen. Här kan ett hinder dölja sig och man minimerar handlingsutrymmet för trafikanter. Detta är en av anledningarna till att det aldrig får bli för kraftigt sly i diken och intill motorvägar. Förvisso gäller samma risker även mindre vägar där man kan behöva använda varje del av vägbanan för att trafiken skall kunna flyta på utan för många uppehåll.

Avrinning förbättras vid slyröjning nära vägbanor

Ytterligare ett område där slyröjning har en direkt och tydlig effekt är när det gäller avrinning. Under kraftigt regn eller snöoväder, är det av stor vikt att allt vatten kan rinna ner från vägen. Om det är beväxt kan man få problem med just detta vilket har en rad konsekvenser man kunnat undvika. Vatten som stannar på vägen kan på mindre sträckor vara någonting jobbigt men hanterbart. Rör det sig å andra sidan om trafikerade områden där bilar kör snabbt, kan risken för vattenplaning vara stor. Om man inte har en strategi för slyröjning när sommaren närmar sig, är det risk för att slyet hinner växa till sig innan man hunnit ta sig dit för att avhjälpa situationen. Med tanke på att kraftiga regn förekommer, bör man därför vara ute i god tid!

Slyröjning som arbetsuppdrag kan i vissa situationer innebära en riskabel tillvaro. Vägverket har tagit fram utbildningsmaterial för att man skall kunna ta till sig alla de tips och kunskaper man behöver för att minimera riskerna när man jobbar i dessa miljöer. Nu för tiden finns stor kunskap om hur man skall gå till väga för att minimera riskerna och därmed få en säkrare vardag.