Slyröjning för trygg väg

När man klipper ner gräs och sly i anslutning till vägnätet finns det en rad orsaker till att uppgiften har en så hög prioritet som den har. Rör det sig om större vägar med ett högt tempo, kan sly innebära en stor riskfaktor. Dels är det en fråga om att man inte får samma överblick som förare. I synnerhet kan vegetation i samband med påfarter eller kurvur äventyra de som…

Read More