Trasiga, läckande eller blockerande rör kan ställa till med mycket besvär för fastighetsägare. Det finns framför allt två sätt på vilka du kan åtgärda omfattande problem med rörsystemet. Det ena är ett regelrätt stambyte och det andra är att kalla in proffs på relining i Göteborg.

Vad gör ett företag som sysslar med relining i Göteborg?

De företag som ägnar sig åt att relina rör använder en revolutionerande metod för att laga rörsystem. Istället för att riva upp och byta ut stammar och rör placerar man istället ett nytt rör i röret, så att säga. Detta kallas för att man gör en rörinfodring (relining). Detta är en metod som har vissa fördelar gentemot ett stambyte. Fortsätt att läsa för att få mer information om fördelarna!

Fördelarna med en rörinfodring

De fördelar som en relining i Göteborg för med sig är att:

  • Kostnaden för rörinfodring är lägre än för ett stambyte. Detta har bland annat att göra med att man inte behöver gräva fram rören och åsamka fastigheten lika stor skada. Arbetet är därför enklaste, snabbare och medför mindre bekymmer för såväl fastighetsägare som för hyresgästerna.
  • Det är en snabbare och tystare metod. Som vi redan har varit inne på går det fortare att utföra en relining än ett byte av stammarna. Dessutom är arbetet betydligt tystare. Som du säkert känner till kan ett stambyte annars vara såväl stökigt som högljutt och begränsande för dig som hyresgäst. Till råga på allt är det en kostsam åtgärd för fastighetsägaren.
  • Metoden kan användas i förebyggande syfte. Det är viktigt att använda sig av förebyggande åtgärder för att förhindra vattenläckor och andra vanliga rörproblem. Om du har en fastighet med ett trasigt rörsystem bör du därför överväga att göra en rörinfodring. Genom att göra detta kan du ofta skjuta upp stambytet ett antal år.

I slutändan behöver du själv välja mellan att göra en rörinfodring eller ett byte av stammarna. Bägge dessa alternativ har sina specifika fördelar och nackdelar, och metoderna har lite olika syften. Om du väljer det förstnämnda alternativet gör du bäst i att kontakta proffs på relining i Göteborg!