Ska du bygga attefallshus? Det finns många saker som behöver tänkas igenom innan bygget kan påbörjas. Något som kan kännas skönt är att kommunen som regel inte kan neka dig bygglov – givet att det inte skall byggas i en särskilt värdefull miljö. Innan du påbörjar bygget är det bra att ställa sig ett antal frågor:

Hur ska du använda ditt attefallshus?

Den kanske mest grundläggande frågan som rör ditt attefallshus är hur det ska användas. Vill du…

  • … använda det som ett extra utrymme för familjen?
  • … hyra ut det?
  • … rum till tonårsson eller dotter?

Om boendet anses tillfälligt kallas det för komplementbyggnad. Är syftet att det ska vara permanent boende i det kallas det istället för att det har boendestandard. Oavsett om ni planerar att vara där tillfälligt eller permanent, så är det en god idé att inte snåla med isoleringen. På så vis får ni en jämn och behaglig temperatur under hela året i ert attefallshus.

Hur stort ska det vara?

Sedan våren 2020 är det möjligt att bygga hus med en boyta på upp till 30 kvm (och fyra m nockhöjd) utan bygglov. Som nämnt i inledningen är det dock bra att tänka på att det inte är att bara anmäla huset och börja bygga. Däremot slipper du själva bygglovsavgiften, och de har som regel inte rätt att neka dig. De kan dock neka dig om huset anses ligga i det som kallas för ”en särskilt värdefull miljö”.

Regeln med 30 kvm gäller dock bara hus med boendestandard. Ska ditt attefallshus vara en komplementbyggnad gäller fortfarande det gamla måttet 25 kvm.

Ska du ha våningar?

Både källare och loft är effektiva sätt att utöka boytan på. Just att få in loftet kan vara en liten utmaning – eftersom nockhöjden inte får överstiga 4 meter. Om du däremot väljer att även bygga en källare får du ganska många extra kvadratmeter på ett effektivt sätt. Värt att veta är att den inte bör användas som en plats att sova på – men boytan kan likväl utökas i ett attefallshus.

Ska du bygga själv eller ta hjälp?

Om du inte är erfaren är det en god idé att ta hjälp för att bygga. Är du händig kan det vara en idé att bygga merparten själv, men ta hjälp av entreprenörer för de mer avancerade delarna.

Som nybörjare är det ganska lätt att tro att man klarar av bygget fort – men det skrider lätt över tiden.