Du som ska starta ett byggprojekt behöver ha kolla på det här med bygglov och konstruktionsritningar. Här kommer svar på några av de vanligaste frågorna när det gäller byggprojekt och bygglovsritningar eller så kallade konstruktionsritningar.

Det finns många frågor som handlar om bygglov och konstruktionsritningar. Här kommer svaret på några! Många undrar om man behöver en så kallad kontrollansvarig. Det kan behövas om det handlar om nybyggnad eller en större tillbyggnad. En kontrollansvarig bör lämna en offert efter att konstruktionsritningar är färdigställda. Om det underlag du skickar in till företaget som hjälper dig med dina konstruktionsritningar är för otydligt kan det ibland behövas ett besök till din fastighet eller planerade fastighet. Dina konstruktionsritningar får du oftast i PDF-format men de går även att få som DWG om du önskar det. Många undrar hur man får reda på om det är tillåtet att genomföra det bygge du planerar och svaret på det är att du måste kontrollera detaljplanen eller det som kallas planbestämmelserna för det område du planerar att bygga i. Om du kontaktar ett företag inom bygglovstjänst så kan de hjälpa dig att kontrollera detaljplanen för ditt område.

Kommunen godkänner konstruktionsritningar

Det är kommunen som har hand om att handlägga ansökningar när det gäller nybyggnationer eller ombyggnader. Många undrar vad som händer om kommunen inte godkänner dina konstruktionsritningar. Kommunen kommer att göra en bedömning baserat på två saker. Dels så tittar de som sagt på detaljplanen för området. Om ditt byggprojekt strider mot planbestämmelserna för området så kommer du inte få godkänt, men detta går som sagt att kontrollera i förväg. Sedan kommer kommunen även att titta på om ritningarna är korrekta och så att allt finns med. Detta kan ett företag inom bygglovstjänst garantera dig. Det vill säga de ansvarar för att dina ritningar blir godkända av kommunen eftersom de ser till att allt är korrekt och komplett och behöver konstruktionsritningar kompletteras så tar de hand om det. Det enda som skulle kunna sätta käppar i hjulet är om detaljplanen för ditt område förändras medan ditt byggprojekt pågår eller om din fastighet ligger utanför ett område som är detaljplanerat.