Att det uppstår fukt- och/eller vattenskador är faktiskt ett väldigt vanligt problem som drabbar den som äger en bostad. Själva fukten behöver i sig inte ge upphov till några problem, men om fukten finns där organiska material finns så kan detta orsaka problem. Organiska material återfinns främst i en krypgrund. Bostäder kan ha krypgrund som är oventilerad, inneluftsventilerad eller uteluftventilerad. Det är främst den uteluftsventilerade krypgrunden som är mest känslig för fukt.

Fukt kan ge upphov till fysiska problem

Organiska material kan i samband med fukt ge problem som till exempel angrepp av mögel eller röta, svampbildning eller dålig lukt. Detta kan i sig också ge upphov till fysiska problem hos dem som bor i bostaden som till exempel allergiska besvär. Det är därför viktigt att påbörja en avfuktning i krypgrunden för att fler problem inte ska behöva uppstå. På denna sida finns mer att hitta om avfuktning.

Fukt i krypgrunden?

Fukt i krypgrunden kan uppstå på flera olika sätt. Det kan till exempel handla om fukt tränger in i krypgrunden från den omgivande miljön som till exempel om det är otätt i grundkonstruktionen. Det kan också bero på vatten som tränger in från marken.

Hur du kan lösa problemet genom avfuktning i krypgrunden

För att komma tillrätta med problemet med fukt i krypgrunden rekommenderas att man använder sig av avfuktning i krypgrunden. Det finns flera olika avfuktare som man kan köpa och använda sig av. Den modell som passar bäst beror på hur stora problemen är med fukt i krypgrunden. En av dessa avfuktare som kan avhjälpa fukt i krypgrunden är en så kallad sorptionsavfuktare. Denna maskin består av fläkt och absorptionsfilter och luften i krypgrunden kommer att värmas upp i flera omgångar. En fördel med denna typ av avfuktare är att den är effektiv och har en låg elförbrukning. En nackdel är dock att den kräver en hel del el, men kan samtidigt sänka kostnader för uppvärmning i ett hus då den varma luften i krypgrunden kommer att kunna leda till resten av bostaden. En annan modell av för avfuktning i krypgrund är att använda sig av en kondensavfuktare. En fördel är att den kräver lite underhåll och är miljövänlig.