Digitalt lås kopplat till hemlarm

Det ”smarta hemmet” utvecklas inom flera olika branscher, bland annat hur larm, lås och andra funktioner i hemmet kan digitaliseras och förenklas. Bland annat kan ytterdörren låsas upp via samma app som styr familjens hemlarm.

Lås och hemlarm – eller allt i ett

De appar som följer med dagens hemlarm är konstruerade för att styra en rad olika enheter. Därmed går det att koppla på flera enheter helt beroende på vilket behov som finns. Många bolag säljer exempelvis låsenheter som monteras på dörren. Via appen går det då att låsa och låsa upp på någon sekund. Därefter hanteras larmet som lika enkelt kan slås på eller slås av.

Men att både behöva larma på och låsa varje gång någon lämnar hemmet skapar två moment att komma ihåg. En enklare lösning är då att installera en knapp som innebär att både ytterdörren blir låst och larmet slås på. Därmed minimeras även risken att larmet skulle glömmas slås på.

Flexibelt larm ger enklare tillgänglighet

Det finns en rad fördelar med att välja elektroniskt lås på ytterdörren. Framförallt handlar det om säkerhet och funktionalitet. Säkerhet genom att varje passage sparas i en loggbok. Det går att se på sekunden vem som larmade av (personlig tag eller kod) samt styra låset direkt vi appen.

Istället för att barnen ska få egna nycklar (som lätt tappas bort) kan de ringa när de vill komma in. Föräldern låser upp via appen och barnet kan gå in säkert. Några koder eller nycklar krävs inte och kan därmed inte skapa en osäkerhet kring hanteringen.

  • När rörmokaren kommer
  • Lås upp till kattvakten utan att ge ut nyckel
  • Släpp in grannen för att lägga in posten
  • Öppna upp för barnen – Undvik borttappade nycklar

Elektroniska lås kan kopplas till hemlarmet

Flera återförsäljare av hemlarm har valt att inte själva sälja elektroniska lås. Dessa lås kan därmed köpas från ett annat företag varpå hemlarmet sedan kopplas in på låset via larmbolaget. Är det stora och kända märken av elektroniska lås ska det inte vara några problem med installationen. I annat fall kan det vara bra att höra med larmbolaget innan låset köps in. Detta för att säkerställa sig om att de är kompatibelt med det hemlarm som är installerat i hemmet.