För alla människor som någon gång vistas utomhus är det viktigt att man har någonstans att slänga det skräp som man kan ha med sig. Man kanske har ett gammalt kvitto i jackfickan som man vill göra sig av med längs vägen. Eller så vill man kunna spotta ut tuggummit eller slänga resterna från sin take away-lunch. Av ovan anledningar är det viktigt att det finns en papperskorg utomhus för offentlig miljö.

Det är viktigt att det finns papperskorgar i den offentliga miljön, det vill säga i parker, skolor, stadskärnor och på andra platser där människor befinner sig. För om det inte finns sådana ökar risken för nedskräpning vilket drar till sig fåglar och andra djur. Det ser inte heller särskilt tilltalande ut med skräp slängt lite här och där.

För att passa in i den offentliga miljön och för att minska risken för nedskräpning behöver man också se till så att det finns tillräckligt med papperskorgar. De bör stå med lagom långa avstånd. Är det mycket som rör sig i närheten bör det finnas mer än en papperskorg för att den inte ska bli överfull på kort tid.

Dessa egenskaper bör en papperskorg utomhus ha

En papperskorg utomhus för en offentlig miljö behöver tåla mycket. Det är inte bara väder och vind som påverkar dess tålighet och livslängd utan den kan också utsättas för exempelvis skadegörelse. Med detta sagt räcker det faktiskt inte med enbart dessa egenskaper – den behöver också vara så mycket mer än det. Den bör bland annat:

  • Vara lätt att montera och tömma
  • Kunna hantera stora volymer
  • Vara hållbara och tåliga mot allt från väder till skadegörelse
  • Gärna vara estetiskt tilltalande och passa in i den omgivande miljön.

En papperskorg utomhus för offentlig miljö är alltså viktigt för både renhållning och ur en miljösynpunkt. För att de ska användas behöver de sammanfattningsvis vara bland annat tåliga, enkla att tömma för den personal som gör det och passa in i miljön där den ska stå. Papperskorgar för dessa ändamål brukar finnas i olika slags material, färger former och så vidare.