Vid trädfällning i bostadsområde finns ett par saker att tänka på. Denna checklista kan användas för dig som bor i Uppsala.

Kontrollera risk att trädet kan skada granntomter

Kan trädet fällas utan att det eventuellt faller på granntomten? Även om det finns ett mål att trädet ska fällas åt en specifik riktning så kan alltid otur (eller för dålig kompetens inom trädfällning) innebära att trädet faller åt annan riktning.

En kontroll bör alltså ske att trädet inte, på något sätt, kan falla på granntomten. Om så är fallet är en generell rekommendation att ta in hjälp från företag i Uppsala som jobbar med trädfällning. Med rätt redskap, kompetens och erfarenhet kan det precisionsfälla trädet och därmed minska risken för skador. Skulle en skada ändå uppstå gäller deras försäkring för detta och det blir inget som belastar kundens hemförsäkring.

Behöver sektionsfällning ske?

I vissa fall behöver trädet sektionsfällas. Det innebär att en person klättrar upp till toppen och sågar av grenar och därefter delar av trädet. På detta sätt kan trädfällning ske på ett säkert sätt om inte hela trädet kan fällas på en och samma gång. Detta är däremot inget som privatpersoner bör pröva på egen hand då det krävs mycket god kunskap om säkerhet.

Fälla själv – ha gärna med någon som kan varna

I vissa fall kan det vara bra att ha med en vän eller granne som kontrollerar att ingen kommer i vägen för det fallande trädet. Det tar inte många sekunder för ett barn att ”dyka upp” bakom en husknut och springa ut på bakgården. Att både ha koll på fällning och på att ingen kommer för nära samtidigt kan vara svårt och därför är det smart att ha med sig någon som enbart har fokus på säkerheten.

Söka marklov för trädfällning – Sök på hemsidan för Uppsala

Vid vissa situationer behövs marklov för att trädfällning ska få genomföras. Detsamma gäller plantering av skog. Om marklov behövs beror på:

  • Inom detaljplanerat område
  • Inom områdesbestämmelser
  • Strandskyddsdispens kan krävas vid strandskyddsområden

Frågor kring detta kan ställas till Uppsala Kommun. Det finns även mycket tydlig information på hemsidan till Uppsala Stad. Ännu en väg är att kontakta Uppsala Kontaktcenter som kan svara på allmänna frågor kring detta. För specifika frågor bör kontaktas tas med en byggnadsingenjör.