Vid hushållsnära tjänster, ombyggnation och installering IT-utrustning kan rut-rot avdraget användas. Men vad skiljer sig mellan dessa avdrag?

Rut – Vilka uppdrag omfattas?

Rut-avdraget omfattar så kallade hushållsnära tjänster. Generellt är det tjänster till ett lägre värde per tillfälle än vid rot. Inom hushållsnära tjänster finns exempelvis:

  • Städning
  • Enklare matlagning
  • Strykning
  • Bäddning av säng
  • Snöskottning

Rot – Vilka uppdrag omfattas?

Rot-avdraget får användas vid ombyggnation, tillbyggnation eller renovering av befintlig fastighet. Det kan exempelvis vara:

  • Byte av fönster
  • Slipning av golv
  • Badrumsrenovering
  • Montering av spabad

I korthet är det hantverksarbeten som bibehåller eller höjer värdet på bostaden. För att kunna få använda rot krävs att personen äger den bostad där arbetet utförs. Det kan därmed vara en bostadsrätt eller villa.

Skillnader Rut-Rot

Som visas ovan är det skillnad på vilka tjänster som ingår i Rut-Rot. Rut är hushållsnära tjänster medan Rot är hantverkstjänster. Men det är inte enbart vilka tjänster som ingår som skiljer sig mellan Rut-Rot. Dessutom finns det skillnader i skattereduktionsnivåer.

30 % eller 50 %

Alla rut-arbetet innebär att avdrag får göras med 50 %. Om exempelvis ett städföretag kostar 5 000 kronor före rut innebär det en kostnad på 2500 kronor efter skatteavdraget. Detta med rot-arbeten kan ge avdrag på 30 %. Från början var det även 50 % på rot men detta har alltså ändrats.

Total summa
Totalt får en privatperson göra avdrag för rut-rot på 75 000 kronor per år. Däremot får maximalt 50 000 kronor av denna summa komma från rot-tjänster. Utnyttjas hela avdraget måste alltså minst 25 000 kronor vara från rut-tjänster.

Företagen genomför all administration

När rut-rot används är det företaget som utför tjänsten som tar hand om all administration.

Offert
På offerter ska det framgå summa utan rut-rot samt med detta avdrag. Det är sedan upp till kunden att avgöra om avdrag ska ske eller inte. De allra flesta privatpersoner har möjlighet att få avdraget och utnyttjar därmed denna möjlighet.

Faktura
Även på fakturan ska det tydligt framgå pris före och efter rut-rot. Utöver det vilken summa som avdraget skett på.

Skatteverket
Företaget registrerar till sist avdraget till Skatteverket. När detta sker skickas en kontrolluppgift till personen som visar summa för avdrag samt vilket företag som skickat in ansökan. Via Skatteverkets hemsida går det även att logga in och se totalt utnyttjat belopp.