Tidvis har säkerhetsdörrar varit någonting som man direkt kunnat identifiera med en snabb blick. De äldre ståldörrar i grått eller rött har dock kommit att ersättas av betydligt snyggare versioner. Även om de säkerhetsklassade källardörrarna finns kvar i många hus, går det också att hitta smakfulla säkerhetsdörrar med fanér. Dessa dörrar tillverkas vanligtvis endast på beställning. För kunder innebär det att man alltid får en säkerhetsdörr som passar stilen på ens bostad, samtidigt som man får vänta lite på leverans. Beroende på vad för säkerhetsklass man önskar ha på sin nya dörr kan installationen av densamma se olika ut. I vissa fall behöver man förstärka stora delar av dörrpost och tröskel för rätt säkerhet. Sådana frågor kan man naturligtvis ta upp med de företag man hör av sig till i syfte att köpa bra, ny säkerhetsdörr.

Inte bara säkerhet

De nyare säkerhetsdörrar som finns på marknaden kommer i fler varianter än vad man kan tro. I viss mån handlar det om att välja träskikt utanpå stommen av stål och brandskydd. I andra fall önskar man även ha fönsterruta i dörren. Spontant kan det tyckas märkligt att använda glas i en säkerhetsdörr. Dock finns nu för tiden glasmaterial som står emot såväl ballistiskt våld som mekanisk utmaning. Vanligtvis är det fråga om ytterdörrar till villor och kommersiella fastigheter. Lägenhetsdörrar har sällan glasdetaljer.

Det finns en rad tester som genomförs innan en dörr klassas som det ena eller det andra. För att vara säkerhetsklass nivå 4 eller mer, krävs att dörren står emot inbrottsförsök under längre tid samt med ordentliga redskap. En lägre klassad dörr minskar risken för att någon spontantjuv skall kunna bryta upp säkerhetsdörren. De verktyg man utgår ifrån i dessa fall handlar om sådant man kan bära med sig. För säkerhetsklass 4 och uppåt används även yxor, borrhammare, slagborr, bultsax med mera.

I och med att man eliminerar många av de eventuella inbrott som kan ske, finna också en vits att ta kontakt med sitt försäkringsbolag. I vissa fall kan månadspremien sänkas då risken för inbrott väsentligt sjunker i och med installation av en ny säkerhetsdörr. Samtidigt kan man även titta på vad dörren bidrar med i fråga om eld samt oväsen. Det finns ett större intresse för säkerhetsdörrar nu jämfört med hur det såg ut för några år sedan. Svenska säkerhetsdörrar har blivit bättre än vad de någonsin varit och allt fler väljer denna strategi för att skydda sin stadigvarande bostad.