Bland de ämnen som används frekvent inom såväl tillverkning som i färdiga artiklar har silikon en viktig position. I och med de många användningsområden som finns för detta material kan man ha flytande silikon i fogar, andra former av silikon i diverse produkter. För den som inte är insatt i tillverkningsindustrin eller har en passion för att studera kemiska strukturer, kan gummi tyckas vara ett samlingsbegrepp för alla sorters transparenta gummistrukturer. Så är dock inte fallet. Både sett till tillverkningen och de kemiska studierna är det fråga om avgörande skillnader. Gummi i bemärkelsen naturgummi utvinner man traditionellt ur den sav vilken finns i gummiträd. Detta ger en grupp elaster och vidare polymerer som bygger på isoprenenheter. Vanligt gummi tillverkas å andra sidan genom användning av monomerer från petroleum som exempel bland flera övriga.

Silikonet är trots de många likheterna någonting ganska annorlunda. Detta är ett samlingsnamn för en rad olika oorganiska polymerer vilka i viss grad bygger på kiselkedjor. Dessa tillförs sedan bindningar av kolväteföreningar. Om man tittar närmare på de strukturer som utgör silikon, går det snabbt att se hur dessa kedjor är betydligt längre än i organiska polymerer. De förekommer även i struktur av ett nät.

Fördelar med flytande silikon

Det finns en rad fördelar med silikon som generellt material. Dels är det ett mycket slitstarkt material som med fördel kan användas i ett flertal syften och aktiviteter. Vidare är det värmebeständigt och kan stå emot det mesta även under hög temperatur. Vart som ofta nämns, vilket även är orsaken till att man använder flytande silikon i fogar och renoveringar, är att det hanterar fukt. Det är inte ovanligt att man använder silikonfog vid tätning oavsett vad det är fråga om när det gäller vatten.

I Sverige har det funnits en stor tradition av gummitillverkning samt även produktion av silikon. Här kan man se åtskilliga fördelar med en snabb och lokal tillverkning. Vissa anläggningar antas flyttas ut under åren som väntar. Samtidigt kommer det att finnas handelsrelationer som har funktionen att förse företag med den silikon som behövs. Oavsett vad för typ av silikon man är ute efter kan man räkna med att det finns att tillgå. Utbudet silikonbaserade produkter är stort både inom tillverkning och i varor för en marknad. Här finns en rad information som avser flytande silikon i Sverige. Besök sidan för ytterligare intressant kuriosa som rör detta enormt intressanta tillverkningssätt