Vill du kunna spara lite pengar på arvodet till mäklaren när du säljer din bostad? Då är det en intressant möjlighet att kunna jämföra mäklararvoden på nätet. När du gör detta får du nämligen chansen att ta in offerter från olika mäklare och sedan kan du i lugn och ro jämföra dessa mot varandra. På så sätt har du möjlighet att välja en fastighetsmäklare som debiterar dig ett lite lägre arvode.

Här förklarar vi varför arvodena skiljer sig åt och varför du inte bör stirra dig blind på dem när du jämför!

Därför skiljer sig mäklararvoden åt mellan olika aktörer

Har du någonsin undrat varför mäklararvoden skiljer sig åt mellan olika aktörer?

När du jämför mäklare i Stockholm kommer du finna att de olika aktörerna debiterar ett mäklararvode som varierar. Som du snart kommer inse kan arvodena i vissa fall variera väldigt mycket från en aktör till en annan. Hur kommer sig detta egentligen, kanske du undrar?

Det finns flera möjliga förklaringar till att så är fallet, däribland att:

  • De uppgifter som respektive fastighetsmäklare utför skiljer sig åt.
  • En erfaren mäklare kan ofta debitera ett högre arvode än en nykomling.
  • Vissa aktörer säljer hellre många bostäder till ett lägre arvode än ett fåtal till ett högre sådant.

Titta inte bara på mäklararvode när du jämför mäklare i Stockholm

Du bör inte bara titta på mäklararvode när du jämför mäklare i Stockholm. Du bör även försöka ta hänsyn till andra faktorer, såsom mäklarens individuella kunskap och färdighet. Även dennes nätverk av kontakter samt den service som denne erbjuder kan betinga ett lite högre arvode.

I slutändan är det ju också så att en fastighetsmäklare ganska snabbt kan visa sig vara värd en lite högre avgift. Detta ifall han eller hon lyckas med det lilla konststycket att sälja din bostad till ett betydligt högre pris än vad konkurrenterna kanske hade klarat av att göra. Då kan det ju faktiskt löna sig att välja den mäklare som debiterar ett aningen högre arvode. Även detta bör du därför försöka tänka på när du ska välja en mäklare i mängden!