Funderar du på att installera solceller? Det är en investering som lönar sig på lång sikt. Tack vare bidrag och subventioner så kan det löna sig snabbare än vad det hade gjort annars. Hur snabbt det lönar sig beror givetvis på en rad faktorer – bland annat hur stora paneler du installerar, och hur höga dina elkostnader är för tillfället. För den som inte är insatt kan reglerna kring solenergianläggningar kännas som en snårig djungel att ta sig igenom. Här tar vi upp ett antal vanliga frågor kring dem – och besvarar dem.

Hur söker man solcellsbidrag på Gotland?

Stödet är statligt och kan sökas för alla typer av solcellssystem, under förutsättningen att de ansluts till elnätet. Som du kan läsa mer om nedan, så kan även företag ansöka om bidraget. Enligt Länsstyrelsen i Gotland är det just Länsstyrelsen som ansvarar för handläggningen, och som också beslutar om du kommer att få stöd eller inte. Själva ansökan görs genom Boverket och deras e-tjänster. Länsstyrelsen på Gotland länkar dock även till Energimyndigheten, där det finns en blankett som kan laddas ned och skickas in. Använder du e-tjänster kan du enkelt legitimera dig med BankID.

Ansökan om bidrag för solceller på Gotland måste ha inkommit till Länsstyrelsen inom ett halvår efter det att projektet påbörjades. Tänk på att den som utför installationen måste vara registrerad för F-skatt, om stöd för arbetskostnader ska ges.

Hur lång tid tar det att få pengarna?

Eftersom stödet är statligt bör det här inte göra att väntetiderna varierar mellan till exempel Stockholm, Gotland och Kronoberg. Samtidigt så kan handläggningstiderna hos respektive instans variera. Klart är att det står många i kö – per april 2019 så var det över 16 000 ansökningar som väntade på handläggning.

Hur mycket stöd får man för solceller på Gotland?

Nivån sänktes nyligen till 20 procent av investeringskostnaden. Tidigare gällde 30 procent. 20 procent gäller från våren 2019 samtliga nya beslut – oavsett när ansökningen kom dem tillhanda. Däremot så kommer ditt stöd inte att påverkas om du redan har fått det beviljat innan sänkningen.

Kan företag ansöka om bidrag för solceller?

Ja, företag och organisationer kan ansöka om bidrag för att installera solceller. Hos Boverket finns möjlighet att registrera en fullmakt.