Ett regelrätt stambyte är ett stort projekt för en fastighetsägare eller bostadsrättsförening att fatta beslut om. Denna åtgärd behöver utföras ungefär var 50:e-60:e år förutsatt att arbetet görs på rätt sätt. Genom att de olika lägenhetsinnehavarna tar hand om sina rör efter bästa förmåga brukar rörens livslängd kunna maximeras ytterligare. Men förr eller senare behöver stammarna bytas ut.

En alternativ åtgärd till detta är en så kallad relining, d.v.s. en renovering av rören. Denna variant har vissa fördelar mot det traditionella stambytet men även vissa nackdelar. Därför är det viktigt att fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen sätter sig in i dessa. Först med alla information på bordet kan det rätta beslutet i det enskilda fallet fattas.

Det är dock svårt för lekmän att sätta sig in i alla facktermer och att förstå skillnaderna mellan de olika varianterna. Därför går vi här igenom dessa skillnader på ett lättbegripligt sätt!

Så skiljer sig ett stambyte åt från en renovering av stammarna

Det tar ungefär två till tre år att byta stammarna. Detta om man räknar in hela den tid som vanligtvis går mellan planeringsstadiet och slutförandet av genomförandet. Själva arbetet i sig brukar inte ta mer än ett par månader.

Men hur skiljer sig då de olika metoderna åt? När kan det vara lönt att byta ut respektive renovera stammarna? Nedan ger vi dig insikt i detta!

  • Byte av stammarna. Ett stambyte är en åtgärd som främst innebär att stammarna i lägenheten byts. I samband med detta brukar även badrummet totalrenoveras och även tappvattenledningarna bytas.
  • Renovering av rören. En relining är en alternativ åtgärd som innebär att stammarna renoveras istället för att bytas ut. Man tillverkar helt enkelt ett nytt rör inuti det befintliga röret. Fördelen med denna åtgärd är att badrummet inte behöver renoveras.

Vårt bästa tips för dig som behöver fräscha upp stammarna

Det bästa tipset som vi kan ge dig som har en fastighet där stammarna behöver fräschas upp är att jobba proaktivt. Se till att se över behovet i god tid före genomförandet. På så vis hinner åtgärden läggas in i underhållsplanen vilket är gynnsamt för ekonomin. Dessutom finns det då gott om tid att göra efterforskningar samt att kalla in konsulter med erfarenhet på området.