Under jordytan finns den så kallade matjorden. All jord innehåller mineraler och avlagringar. Det är i matjorden som daggmaskar, mikroorganismer och andra markdjur trivs. Där hjälper de till att bryta ner det organiska materialet som finns, till exempel löv, olika kvistar och andra vissnande växter eller delar av dessa. En aspekt att ta hänsyn till när du ska köpa matjord är pris.

När du köper matjord bör du även tänka på vissa andra saker. Det är till exempel skillnad på så kallad harpad och oharpad jord där den förstnämnda är mer grovsållad och passar utmärkt som odlingsjord. Du kan enkelt förbättra jorden ytterligare genom att du blandar in organiskt material i matjorden. Hos Kits Contractor får du en matjord med en hög kvalitet. De gör regelbundna kontroller så att matjorden bibehåller den höga kvaliteten.

Vid nedbrytningen bildas mylla, eller humus som det ibland kan kallas för, som sedan i sin tur blir till näring och mineraler i matjorden. Kits Contractor kan erbjuda dig matjord till pris som är konkurrenskraftigt. Detta både om du vill köpa eller har överskott och vill sälja din jord eller fyllnadsmassa.

Köp matjord till pris som passar alla plånböcker

Matjorden passar sig bäst på olika grönytor såsom gräsmattor, för att jämna ut jordytan eller för att höja matjordslagret. Du kan också ha matjord i mindre rabatter eller som grund i större planeringar. Om du till exempel ska anlägga en helt ny trädgård behöver du generellt ganska stora mängder. Hos Kits Contractor och deras anläggning kan du köpa matjord med pris som passar alla plånböcker. Detta oavsett hur mycket du behöver. Du kan köpa per ton om du behöver en större mängd av matjorden. Eller så kan du köpa i byggsäck eller kärra beroende på hur mycket du behöver och vad som passar dig bäst.

Genom att köpa ditt material hos dem får du även andra fördelar såsom att:

  • det är tidssparande att köpa stora mängder matjord direkt
  • du sparar pengar genom att köpa sorterad och återvunnen jord
  • det är snällt mot miljön att köpa återvunnen jord
  • du kan välja att hämta materialet eller få det utkört till dig

Vill du köpa matjord till pris som är lågt och där jorden också har en hög kvalitet? Detta är inte motsägelsefullt utan snarare enkelt när du köper det hos Kits Contractor.