Stålband kan bli billigare och starkare

Stålindustrin är under förändring och använder idag återvunnet stål i allt större utsträckning. Återvunnet stål smälts ner och används på nytt, inte minst på grund av det lägre pris som detta stål har jämfört med att framställa nytt stål. Av det återvunna stålet kan en rad olika produkter tillverkas, bland annat stålband för bandning av gods.

Den tidigare process för framställning av stålband som tidigare har använts förhindrade tillverkare i bland annat USA från att använda mer än 50 procent återvunnet stål. Dessutom kräver produktion av stålband ofta att flera olika steg utförs innan produkten är färdig. De tillverkas främst av stål som har värmts upp och rullats till önskad tjocklek och sedan skurits till önskad längd. Denna metod ger små, små sprickor längs kanterna av stålbanden, vilket gör att bandens hållfasthet efter bandning försämras.

Det nya sättet att tillverka stålband på ger en ökad styrka och kvalitet. Detta då de små sprickorna som orsakas av den traditionella tillverkningsprocessen inte existerar. Den slutliga produkten är dessutom billigare tack vare den lägre kostnad som den moderna tillverkningsprocessen innebär. En högre hållfasthet gör det också möjligt för företag att använda sig av tunnare stålband än vad som tidigare var möjligt.

Innovativ produktion av stålband

Den nya tillverkningsprocessen anses ha potential att på sikt helt och hållet ersätta den traditionella processen för tillverkning av stålband. Detta då den produkt som framställs både är billigare och håller än högre kvalitet än stålband som tillverkats på traditionellt vis. Den amerikanske uppfinnaren av denna nya tillverkningsprocess har patentskyddad processen.

Uppfinnaren beräknar att den inhemska (amerikanska) marknaden för produktion av stålband uppgår till mellan 500 000 och 600 000 ton, samt att den totala världsmarknaden är tre till fyra gånger så stor som den amerikanska. Priset på ett ton stålband är mellan 800 och 1 000 dollar, vilket motsvarar cirka 7 500 till 9 400 kronor. Enbart i USA tillverkades 1998 cirka 1 miljon ton stålband med en bredd på 6 tum. Priserna låg då på mellan 600 och 1 800 dollar per ton. Med bakgrund av detta bedöms den globala marknaden för stålband vara lukrativ.