Inom marktjänster Stockholm finns det en mängd saker som du kan få hjälp med. Det kan handla om markentreprenader, totalentreprenader och anläggningsarbeten. Ordet marktjänst var från början ett uttryck som användes inom flyget, för personer som jobbade på marken. Det har även använts som ett symboliskt namn för grundläggande tjänster i hemmet, så som städning, tvättning och matlagning. Ofta talades det om att frun som var kvar i hemmet och utförde dessa sysslor, utförde marktjänst åt maken. Idag när det talas om marktjänst, så är det en tjänst olika företag erbjuder fastighetsägare, kommuner och andra företagare. Även privatpersoner kan ha nytta av marktjänster i Stockholm. Du som behöver hjälp med din utemiljö kan kontakta ett företag som erbjuder olika marktjänster. Många av dem kan hantera olika vägområden med slyröjning, gräsklippning och vägstädning. Det kan även handla om takskottning, snöröjning och parkförvaltning.

Marktjänster för dina behov

En del marktjänster i Stockholm kan du som privatperson anlita dig av. Det handlar oftast om gräsklippning, häckklippning, krattning, ogräsborttagning, bevattning, lokalvård, snöröjning så väl som annan service. Många av dessa tjänster ger rätt till RUT-avdrag. Andra typer av marktjänster i Stockholm är olika anläggningsuppdrag så väl som schaktuppdrag. Det kan vara anläggning av marksten, enskilt avlopp, dikning, byte av vattenledning, dränering och så vidare. Marktjänster i Stockholm kan även omfatta arbete på väg, där ett flertal personer tar hand om saker på eller nära vägen. Det omfattar även gräsklippning, på parkområden, vid bostadsrättsföreningar eller vid privata fastigheter. En del marktjänster omfattar parkförvaltning, så som grönområden, vägrenar, parker och offentliga ytor. Slyröjning ingår även det i marktjänster i Stockholm, och de som utför detta är utbildade i röjsåg. Vintertid omfattar marktjänster bland annat takskottning och snöröjning. Även plogning av mindre vägar och större ytor.
Oavsett om du är privatperson, företagare, fastighetsägare eller har hand om en bostadsrättsförening så kan du ha behov av att anlita marktjänster i Stockholm. På det viset får du kunnig personal som tar hand om det mesta, från stora vägar till mindre trädgårdsarbeten. Du får personer som har hög kompetens så väl som rätt utrustning för varje enskilt jobb.