Bättre ventilation

När man tycker att luften står helt stilla inomhus, kan det vara fråga om dålig ventilation. Att se till att en rum är väl ventilerat behöver inte vara allt för svårt, men det är lätt att sätta in system för ventilation och sedan helt glömma att man behöver se till att allting fungerar som det skall också. I vissa fall kan det vara s att det finns konstruktionsfel i den…

Read More