Att bygga altan i Göteborg kräver planering. Man bör tänka på altanens storlek, material, placering och funktion. En bra idé är att rita en skiss över hur altanen kan se ut. Det är också viktigt att kontrollera med kommunen om bygglov krävs. Genom att planera noga kan man få en altan som passar ens behov och hus.

Välj material för din altan

Det finns flera material att välja mellan när man ska bygga sin altan. Trä är ett klassiskt och populärt val som passar de flesta hus. Det finns olika träslag och kvaliteter att välja mellan. Ett annat alternativ är komposit som är underhållsfritt och långlivat. Även betong, tegel och glas går att använda som altanmaterial. Man bör välja material utifrån sina behov och smak.

Altanen kan utformas på olika sätt beroende på hus och önskemål. Den kan byggas som en klassisk träaltan eller som en inglasad altan för att kunna användas året runt. Storleken på altanen beror på tillgängligt utrymme. Tänk på att lämna plats för möbler och annat man vill ha där. Altanen kan även förses med räcken, skärmtak och belysning för extra funktion och stil.

Sök bygglov om nödvändigt

För att bygga altan i Göteborg krävs det oftast bygglov från kommunen. Detta gäller speciellt om altanen är större än 15 kvadratmeter. Även altanens höjd och placering påverkar behovet av bygglov. Kontakta därför alltid kommunen i god tid för att ta reda på vilka regler som gäller. Ansökan om bygglov kan ta tid så det är viktigt att ha marginal.

Förbered altanytan

Innan man börjar bygga altanen behöver man förbereda ytan där altanen ska ligga. Eventuella buskar eller annan växtlighet i vägen måste tas bort. Ytan ska vara jämn och stabil så att altanens konstruktion får ett bra underlag. Om det behövs kan man behöva jämna till eller fylla på med grus för att få en plan och hållbar yta. Nästa steg är att sätta upp altanens stomme och regelverk. Detta görs vanligtvis i trä eller stål beroende på materialval. Stommen skruvas eller gjuts fast ordentligt i underlaget. Se till att den blir stabil och i vinkel. Följ tillverkarens anvisningar för just din altankonstruktion. Rätt utförd stomme är A och O för att altanen ska hålla.

Lägg trallgolv

Med stommen på plats är det dags att lägga golv. Trä- eller kompositbrädor är vanliga altangolv. Se till att brädorna har rätt avstånd emellan för dränering. Skruva eller spika fast brädorna ordentligt i stommen. Tänk på att behandla trägolv med olja eller lack för att skydda mot fukt och slitaget.

Montera räcken

Som sista moment monteras altanens räcken och övriga detaljer. Räckena skruvas fast i stolparna och ger altanen ett färdigt utseende. Även belysning, skärmtak och annat monteras nu. Därefter är det bara att börja njuta av den nya altanen och Göteborgsutsikten.